Projekt a návrh

Projekt a návrh

Projekt a návrh

Naša spoločnosť zabezpečuje projektovú dokumentáciu jednoduchých stavieb, rodinných domov, bytových domov, hotelov a penziónov, administratívnych a obchodných objektov, ako aj priemyselných objektov a hál:

PROFESIE:

 • VZT a CHL – vzduchotechnika a klimatizácia
 • VYK – vykurovanie
 • ZTI - zdravotechnika

STUPEŇ SPRACOVANIA:

 1. projekt na územné konanie
 2. projekt na stavebné povolenie
 3. projekt na realizáciu stavby
 4. projekt skutočného vyhotovenia stavby

OBSAHOVÁ ČASŤ:

 • technická správa
 • projektová dokumentácia ( pôdorysy rozvodov, schémy, konštrukčné detaily, rezy a pozdĺžne profily )
 • výkaz materiálu
 • rozpočet

Štandardom je vyhotovenie a expedovanie projektov všetkých profesií, projekt sa odovzdáva v tlačenej forme, resp. pri požiadavke objednávateľa aj v elektronickej forme. Všetky náležitosti projektovej dokumentácie a jej obsah sú vopred dojednané s  objednávateľom projektu. Projektovú dokumentáciu zhotovujeme pre všetky stupne projektového vyhotovenia podľa náležitostí, ktoré predpisujú príslušné normy a nariadenia platné na danom mieste. Projekty sú expedované podľa príslušného stupňa  vyhotovenia v rozsahu potrebnom pre získanie územného rozhodnutia alebo pre splnenie ohlasovacej povinnosti stavebníka a získanie stavebného povolenia, a taktiež realizačné projekty pre realizáciu stavby.
Projektová dokumentácia je súčasťou architektonického diela a podlieha autorskému zákonu č. 383/1997 Z.z. Prezentované technické výkresy a všetky textové súčasti projektu definujú dielo, alebo jeho časť. Z tohto titulu je projekt duševným majetkom  autora a preto používať, rozmnožovať a publikovať ho možno iba so súhlasom autora. Zmeny v projekte je možné vykonať iba s písomným súhlasom autora projektu!

Kontakty:

O spoločnosti:

MB Tech,s.r.o.,  Jégého 16, Bratislava

IČO: 45 425 124, IČ DPH: SK2022986691

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Odiel: Sro, vložka č.: 63530/B

ORSR.SK

Táto webová stránka používa na svoj správny chod dočasné súbory cookies. Jej prehliadaním potvrdzujete súhlas.