Servis a údržba

Pravidelným servisom sa zabezpečí dlhšia životnosť klimatizačného zariadenia a vzduch v priestore bude nielen dostatočne vychladený, ale aj čistý a nezávadný. Pravidelná údržba a servis chladiarenských a klimatizačných zariadení rovnako prispieva k bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a zabezpečí vám zdravší a čistejší vzduch.